اپلیکیشن مشتری

95/11/04 دوشنبه 07:53تبلت های جدید اچ تی سی تبلت های جدید اچ تی سی
اینها نخستین تبلت هایی از شرکت اچ‌تی‌سی هستند که از سال 2011 به این سو ساخته خوا ...