اپلیکیشن مشتری

96/01/06 يكشنبه 23:23


تاثیر بروشور های تبلیغاتی بر فروش

کاتالوگ های چاپی یکی از راههای موفق فروش محصولات میباشد و البته یک هماهنگی قوی بین فروش اینترنتی و کاتالوگ های چاپی وجود دارد که هیچ کدام نمیتوانند جایگزین دیگری شوند.

_کامپیوتر همیشه در دسترس نیست و کاتالوگهای چاپی میتوانند منبع مناسبی برای اطلاعاتی در رابطه با محصولات باشند.

-
کاتالوگ های چاپی سرگرم کننده هستند زیرا مشتری را متمرکز بر محصول نگه میدارد و فرد به راحتی بایک کلیک نمیتواند انرا ببندد یا تغییر دهد.

-
کاتالوگ چاپی مشتری را درگیر میکند و فرد ممکن است چندین بار به آن نگاه کند و آن را بخواند.

-
کاتالوگ ها از کانالهای مختلفی موضوع را بیان میکنند و یک ارتباط موفق ملزم به چندین کانال ارتباطی برای دریافت پیام میباشد.

-
کاتالوگ ها به راحتی جابجا میشوند به طور مثال فرد مورد نظر آن را به دوست خود میدهد.

-
لازم برای فروشهای گرانقیمت.کاتالوگ ها راهی محسوس و قابل لمس را پیش روی مشتری برای خریدهای گرانقیمت قرار میدهد.

 -
کاتالوگها راه ارتباطی با سایت شما میباشد و مشتری از طریق ان به راحتی میتواند به سایت هم دسترسی پیدا کند.

-
کاتالوگها همیشه در خاطر میمانند و راهی اسان برای دسترسی هستند.

-
کاتالوگها راهی اسان برای مقایسه هستند.اصولا مردم دوست دارند که بتوانند محصول مورد نظر خود را با سایر محصولات مقایسه کنند.

-
کاتالوگها راهی برای تجارت راحت را فراهم میکنند که از طریق QRمیتوانند از طریق تلفن همراه یا تبلت به سایت دسترسی پیدا کنند.


-کاتالوگ ها باعث میشود اطلاعات شما با حجمی کم منتقل شود و همیشه بدانند که شما کجا و چه چیزی را میفروشید.

-ترویج نام تجاری شما.کاتالوگ با نام تجاری شما در اول یا تیتر ان باعث میشود که همیشه اسم شما را به یاد بیاورند.

-افزایش اعتبار شما.کاتالوگ ها باعث میشود ارتباطات شما با مشتریان به صورت حرفه ای و با دوام باشد

-در رابطه با تخصص خود ارتباط برقرار میکنید.کاتالوگ ها خاص بودن محصولات شما را نشان میدهند و اینکه شما به خوبی مشتریان خود را میشناسید.

-فروش از طریق ارتباط مستمر.کاتالوگ ها نشان دهنده ی درجه ای از ارزش هستند که هیچ راهی جایگزین آن نمیتواند بشود.

-معیاری برای اندازه گیری.از طریق کاتالوگ میتوانید بفهمید چه محصولاتی دانلود یا کلیک شده است.

-قانع کنندگی بیشتری نسبت به ایمیل دارند.نرخ باز کردن ایمیل ها کاهش یافته است و به نظر میرسد نگاه بیشتری به کاتالوگ ها نسبت به ایمیل وجود دارد.

-وسیله ای برای تبلیغات و فرستادن پیام میباشد.شما از طریق کاتالوگ میتوانید در خصوص ایده هایتان با مشتری ارتباط برقرار کنید

 

security_code